جلسه ای به منظور حل مشکلات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان با حضور اشک سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد و معاون ایشان و همچنین مدیر کل اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی،مدیر کل تامین اجتماعی و نمایندگان شورای کارگری در محل اداره کار برگزار و مواردی به منظور بهبود اوضاع معیشتی کارگران به تصویب رسید.
از جمله این موارد  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت و پرداخت حقوق و بیمه فروردین ماه کارگران تا آخر اردیبهشت می باشد.