دکتر فدایی در حکمی رضا اشک مدیر کل فعلی دفتر مدیریت بازرسی و امور حقوقی را به عنوان سرپرست دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری  منصوب کرد.
در بخشی از حکم ایشان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات مقام معظم رهبری در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.
گفتنی است رضا اشک از سال 1396 تا کنون مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری و پیش از آن از سال 1393 فرماندار شهرستان بم بوده است.