معاون اجرایی حزب توسعه و آزادی استان کرمان در دیدار با مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری که مورخ 96/11/17 انجام شد، در اشاره به اهمیت حضور احزاب در ایران گفت: در باب ضرورت فعالیت حزبی همین بس که پس از مرور تاریخ انقلاب می بینیم که آیت الله بهشتی حزب را معبد خود می‌دانست و رهبر معظم انقلاب هم دبیر کلی یک حزب سیاسی را بر عهده داشتند.
محمدرضا نژادحیدری یکی از مأموریت‌های احزاب را آموزش و تربیت نیروی انسانی برای آینده نظام دانست و افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم دموکراسی و انتخابات می‌خواهیم؛ اما حزب نمی‌خواهیم، زیرا مقدمه واجب، واجب است؛ و وقتی از انتخابات حرف می زنیم، مقدمه انتخابات، حزب است.
وی با بیان اینکه در دولت قبل متأسفانه با سرکوب احزاب مواجه بودیم، ادامه داد: در آن دولت بود که خانه احزاب تعطیل شد؛ اما از سال 92 به بعد در حوزه احزاب شاهد تحولات خوبی بوده‌ایم و احزاب دیگر نباید سال‌ها پشت درهای وزارت کشور بمانند.
نژاد حیدری دولت‌های یازدهم و دوازدهم را محصول اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان دانست و افزود: ما همواره تأکید کرده‌ایم که هیچ جناح سیاسی به جز اصلاح طلبان به صورت سیستماتیک و سازمان یافته از دولت آقای روحانی حمایت نکرده است و معتقدیم که حمایت از آقای روحانی حمایت از منافع ملی بود؛ چرا که اگر منافع جناحی در اولویت بود ما باید از آقای عارف حمایت می‌کردیم.
وی اظهار داشت: جمعیت توسعه آزادی و مجموعه اصلاح طلبان هیچ سهمی را از مدیریت استان نمی‌خواهند؛ اما به عنوان دیده بانان دولت توقع ندارند که مدیرانی در مناسب کلیدی انتخاب شوند که یا کارآمدی لازم را ندارند و یا به آقای روحانی بی اعتقادند.