رئیس جامعه انجمن‌های اصناف و بازاریان استان کرمان در دیدار با مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری که مورخ 96/11/3 انجام شد، گفت: دیدگاه‌های آقای رزم حسینی را قبول داریم و از مریدان ایشان هستیم و از ابقاء ایشان خوشحال شدیم.
فتح الله مؤیدی، افزود: استاندار کرمان در این مدت مدیریتشان خدمات زیادی انجام دادند و از سیاسی کاری پرهیز نمودند.
وی ادامه داد: کرمان بعد از مدت‌ها، استاندار بومی به خود دیده که این امر مایه افتخار و خوشحالی است.
مؤیدی تأکید کرد: باید نظارت بر عملکرد دستگاهای اجرای و نهادها نسبت به امورات مربوط به اصناف و کسبه افزایش یابد.