دبیر حزب کارگزاران سازندگی ایران در استان کرمان در دیدار با مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری که مورخ 96/11/1 انجام شد، سابقه حزب کارگزاران در کرمان را از سال 76 عنوان کرد و گفت: اما بنا به دلایلی این حزب تا سال 94 به صورت رسمی و فراگیر فعالیت نداشت و از سال 94 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.
سجاد صفاهانی شناسایی روند اجرایی استان را از برنامه های حزب کارگزاران  دانست و افزود: شاخه استانی حزب کارگزاران مستند "آیت الله" را به کارگردانی یکی از کارگردانان مطرح آماده کرده است که به زودی و در زمانی مناسب اکران خواهد شد.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که انتقاد سازنده است و به فرد منتقد مانند دشمن نگاه نکنیم و برای حذف آن اقدام نکنیم.
دبیر حزب کارگزاران در استان کرمان، افزود: آقای استاندار جسارت خوبی داشته و بعد از سال‌ها چهره سنتی شهر کرمان را تغییر داده است. این امری پسندیده است و من معتقدم که این تغییرات باید از خیلی سال قبل انجام می‌شد. حمایت از میراث فرهنگی و آثار باستانی نیز از کارهای پسندیده‌ای می‌باشد که در کرمان انجام شده است.
وی افزود: منافع ملی برایمان نسبت به منافع شخصی و گروهی در ارجحیت است و هیچگاه به دنبال سهم خواهی نبوده‌ایم.