دبیر حزب وحدت و همکاری ملی در استان کرمان در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان که در تاریخ 96/10/26 برگزار شد، گفت: هزینه بالای فعالیت‌های سیاسی باعث می‌شود که افراد از فعالیت حزبی فاصله بگیرند.
امیر شایسته ادامه داد: احزاب در افزایش توانایی دولت، سهم بسزایی دارند.
وی تأکید کرد: شور انتخاباتی در کشور مدیون فعالیت‌های حزبی است.