دبیر حزب اراده ملت ایران در شهرستان کرمان در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان که در تاریخ 96/10/25 برگزار شد با بیان اینکه تحزب آنچنان که باید در ایران شکل نگرفته است، گفت: در دنیا اعتراض‌ها از طریق احزاب بیان می‌گردد.
محمدرضا فرحبخش ادامه داد: دولت همان‌گونه که برای سمن‌ها هزینه می‌کند، می تواند برای تربیت نیروی سیاسی هم هزینه کند. نیروهای سیاسی را بپذیرد و فرهنگ سیاسی را ارتقاء دهد.
وی تأکید کرد: باید فضای گفتگو بین دولت و احزاب و گروهای سیاسی بیشتر فراهم شود؛ اختلافات سیاسی ناشی از گفتگو نکردن است.
فرحبخش افزود: بسیاری از مشکلات ما اقتصادی نیست؛ بلکه ما درگیر مشکلات عمیق سیاسی هستیم.