دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان کرمان در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان که مورخ 96/10/25 برگزار شد گفت: انقلاب مانند اتوبانی است که افراد فارغ از تفکر سیاسی با سرعت متفاوت در یک باند مشغول حرکت هستند. برای ما اهمیت دارد که کسی از باند خارج نشود و اگر چنین شد تلاش می‌کنیم به باند برگردد؛ هر چند ممکن است روال برگشت طولانی باشد.
سید محمود سیف الحسینی، ادامه داد: متأسفانه دستیابی به پست و مقام برای بسیاری از ما هدف شده است و ما رقابت‌های انتخاباتی را به محل مبادلات انتخاباتی تبدیل کرده ایم.
وی افزود: ما باید با بصیرت افزایی بتوانیم معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کنیم.                                           
سیف الحسینی تاکید کرد: وحدت هم در جریان اصول‌گرا و هم اصلاح طلب،ضعیف است.