مصطفی حمیدیان در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان که در تاریخ 96/10/25 برگزار شد، گفت: حزب ندای ایرانیان برآمده از خیل عظیم جوانانی است که در کشور فعالیت حزبی را آغاز کردند و آسیب‌های زیادی دیدند؛ اما دل از نظام نبریده‌اند.
مصطفی حمیدیان شروع فعالیت حزب ندای ایرانیان را از سال 92 دانست و افزود: ما معتقدیم که سازمان‌دهی شده ترین حزب کشور هستیم.
وی ادامه داد: تفاوت حزب ندا با دیگر احزاب دراین است که این حزب صرفاً نگاه سیاسی به مسائل ندارد، بلکه نگاه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نیز دارد و مسائل را با این دیدگاه‌ها نیز رصد می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه احزاب گفت: باید به احزاب میدان داده شود تا بتوانند کار دولت را در تمام جنبه‌ها رصد کنند، نه فقط نگاهی انتخاباتی به احزاب داشته باشند.
حمیدیان افزود: ما خود را برآمده از احزاب اصلاح طلب می‌دانیم و دولت آقای روحانی نیز بر آمده از اصلاح طلبان است و همیشه از ایشان حمایت می‌کنیم  و از رأی خود پشیمان نیستیم.
وی با بیان اینکه آماده کمک به دولت در حوزه‌های مختلف هستیم، گفت: در حزب ندا چیزی به عنوان قهر وجود ندارد و ما همیشه در صحنه هستیم.