حمید ملانوری در دیدار با دبیر حزب اتحاد ملت در استان کرمان که در تاریخ 96/10/12 برگزار شد، گفت: خواست مجموعه‌ی استانداری ارتباط مستمر با احزاب است و 2 ماه است که این کار را آغاز و از احزاب دعوت کرده‌ایم تا بیایند و هم انتقادهای خود را مطرح کنند و هم راه‌کارهایشان را ارائه نمایند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ادامه داد: احزاب به صورت رسمی نهادهایی سیاسی هستند؛ اما به این دلیل که افراد صاحب نظری در حوزه خود دارند، می‌توانند در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمران شهری و ... کمک کنند؛ اما متأسفانه از این ظرفیت خوب استفاده نمی‌شود، چون عموماً فعالیت احزاب در ایام انتخابات است.
وی تأکید کرد: استانداری در این دوره برنامه‌ریزی کرده تا با رویکرد جدید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببرد و البته این منوط بر این است که احزاب هم پس از انتخابات ارتباط خود را با نهادهای دولتی مثل استانداری و فرمانداری‌ها حفظ کنند.
در ادامه این نشست عباس دعاگویی، دبیر حزب اتحاد ملت در استان کرمان، افزود: یک جامعه دموکراتیک بدون حضور احزاب ناقص است. اگر در جامعه‌ای حزب قدرتمند وجود نداشته باشد، افراد بی‌تجربه به مدیریت می‌رسند، مانند افرادی که هیچ سابقه کار سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی ندارند و به مناصبی دست یافتند.
وی تصریح کرد: جامعه امروز ما به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت مطلوبی ندارد؛ اصرار بر روش‌های اشتباه، باعث شده تا هم زمان را از دست بدهیم و هم از دنیا عقب بیفتیم. همه در اصول اتفاق نظر داریم؛ ولی روش‌های اشتباه دیگر بس است.
دعاگویی در پایان اذعان کرد: حزب در شهرستان سیرجان نماینده فعال دارد و در شهرستان‌های بردسیر، زرند، جیرفت، کهنوج و رفسنجان در حال ایجاد نمایندگی است.