حمید ملانوری در دیدار با دبیر انجمن اسلامی معلمان استان کرمان که در تاریخ 96/10/11 برگزار شد با بیان اینکه بخشی از کار دفتر سیاسی استانداری رصد جریانات سیاسی است، گفت: نظر ما بر این است که احزاب از ظرفیت بالایی برخوردارند و جایگاه آنها ارزشمند است.
وی ادامه داد:اینکه احزاب در ایران تنها در زمان انتخابات فعال باشند مورد پذیرش نیست در حالیکه در تمام دنیا احزاب در تصمیم گیری ها و جریان سازی ها تأثیر گذارند.
ملانوری با بیان اینکه احزاب باید فعالیت دائمی و مستمر داشته باشند تأکید کرد:احزاب سوپاپ اطمینان حکومت ها هستند و می توانند بسیاری از مسائل که قابلیت ایجاد بحران در کشور را دارد تخلیه کنند.
وی ادامه داد:اکنون که احزاب در کشور ما شکل گرفته و یکی از کشورهایی هستیم که دموکراسی را جا انداخته ایم می خواهیم رویکرد جدیدی در استفاده از ظرفیت احزاب اتفاق بیفتد.
دبیر انجمن اسلامی معلمان استان کرمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست ها گفت:ما از نظر سیاسی در کشور دچار انحصار طلبی دستوری هستیم.
علی تیموری با بیان اینکه رویکرد انجمن بیشتر صنفی و فرهنگی است. افزود: انجمن اسلامی معلمان استان کرمان در شهرهای رفسنجان، زرند، بافت ،رابر،عنبر‌آباد، کرمان و ارزوئیه نماینده فعال دارد.