حمید ملانوری در دیدار با دبیر جامعه اسلامی مهندسین کرمان که در تاریخ 96/10/3 برگزار شد با بیان اینکه استاندار بر ارتباط بهتر مجموعه استانداری با احزاب و تشکل های سیاسی تاکید دارد، گفت: ما باید از مشورت و راهنمایی افراد و نخبگان در احزاب استفاده کنیم.
وی ادامه داد: احزاب دارای افکار قوی و ایده‌های سازنده هستند و باید از این ظرفیت بزرگ در امر توسعه استفاده شود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری افزود: احزاب می‌توانند در تصمیم گیری‌ها کمک کنند و حتی خودشان تصمیم ساز و جریان ساز باشند.
وی با اشاره به تدوین منشور همدلی گفت: این منشور با همین هدف در استان طراحی شده است.
ملانوری اظهار داشت: مدیر استان مانند سربازی است که به خط مقدم فرستاده شده و نباید رها شود؛ بلکه باید به لحاظ فکری پشتیبانی شود.
وی افزود: ما در حوزه اقتصادی و فرهنگی دچار چالش‌هایی هستیم و برای اینکه از آن عبور کنیم چاره‌ای نداریم؛ جز اینکه از تمام ظرفیت‌های استان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت دولتی بخشی از ظرفیت کشور است و باید از ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که در بخش خصوصی وجود دارد استفاده شود، افزود: با برنامه‌ای جدید از ظرفیت سیاسی استان برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم.