حمیدرضا شیخ‌پور در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان در تاریخ 96/9/27، گفت: این دیدار ها باعث خرسندی و دلگرمی احزاب است.
دبیر مجمع اسلامی کارمندان خط امام(ره)، افزود: امروز شاید بین احزاب اختلاف سلیقه وجود داشته باشد؛ اما هدف همه اعتلای نام ایران است و تنها روش دستیابی به هدف فرق می‌کند.
وی افزود: باید فضای بازی باشد که احزاب بتوانند حرف خودشان را بزنند و هزینه کار سیاسی پایین بیاید و گردش نخبگان اتفاق بیفتد. عدم گردش نخبگان از چالش‌های حوزه‌ی سیاسی کشور است.
شیخ‌پور تأکید کرد: پیشرفت و توسعه چند بعدی است و نمی‌توان گفت که اقتصاد در اولویت است و سیاست را رها کرد؛ این دو باید هم راستا و با هم جلو بروند.
دبیر مجمع اسلامی کارمندان خط امام(ره)، ادامه داد: مجمع اسلامی کارمندان خط امام(ره) 7 عضو شورای مرکزی و در مرکز استان 162 عضو فعال از ارگان‌های مختلف دارد.
وی در پایان گفت: ما در دو شهرستان رابر و بافت نماینده داریم و اخیراً مجوز هفته نامه "امید اصلاح" را گرفته‌ایم.