حمید ملانوری در دیدار با دبیر حزب اعتدال و توسعه استان کرمان که مورخ 96/9/18 برگزار شد، با بیان اینکه ما به ارتباط تنگاتنگ با احزاب معتقدیم، گفت: ایجاد ارتباط و کیفیت بخشیدن به این ارتباط از وظایف مهم اداره کل سیاسی است تا در نتیجه آن بتوانیم از ایده‌ها و برنامه‌های آن‌ها برای پیشبرد اهداف مدیریت استان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: علاقه‌مندیم که احزاب به ما کمک کنند؛ زیرا آن‌ها تشکل علمی‌اند و می‌توانند مانند دوربین در جامعه عمل کنند و کاستی‌ها را ببینند و به ما اطلاع دهند.