حمید ملانوری در دیدار با دبیر حزب اسلامی کار استان کرمان که مورخ 96/8/30 برگزار شد، با بیان اینکه در صددیم تا ارتباط و تعاملی واقعی با احزاب داشته باشیم، گفت: احزاب، ظرفیت گران‌بهایی هستند که حوزه نفوذشان در اقشار مردم زیاد است و می‌توانند به مدیریت اجرایی استان کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه نظر آقای استاندار بر ارتباط بیشتر و استفاده از این ظرفیت است، افزود: اعضای حزب می‌توانند ایده‌های خوبی داشته باشند و ما به لحاظ وظایفی که داریم به دنبال شناخت بیشتر و ارتباط مؤثرتر هستیم تا نظرات و ایده‌ها را در اختیار استاندار قرار دهیم.
ملانوری ادامه داد: ارتباط احزاب با مجموعه مدیریت استان نباید تنها منوط به دوران انتخابات باشد و ما سعی داریم این تعامل را افزایش دهیم؛ زیرا فاصله باعث می‌شود تا ظرفیت و توان از بین برود.
وی گفت: با تعامل فعالان سیاسی می‌توانند در مدیریت استان نقش داشته باشند تا هم نظرات کارشناسی و هم گلایه‌های آنها شنیده شود.
ملانوری با بیان اینکه مردم یا نمی‌دانند چه کارهایی دولت انجام داده و یا از ثمرات خدمات ارائه شده توسط دولت، آگاه نیستند، تصریح کرد: احزاب می‌توانند کمک کنند که دیدگاه مردم نه فقط به احزاب که به زندگی نیز عوض شود.