مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در دیدار با دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان کرمان در تاریخ 96/8/22 با بیان اینکه ارتباط با فعالان سیاسی بخشی از کار این اداره کل است، گفت: مشی استاندار کرمان بر تعامل، همفکری و ارتباط قوی با فعالان سیاسی است تا بتوان از ظرفیت‌های استان برای مردم و توسعه، استفاده کرد.
حمید ملانوری افزود: ایشان به دنبال حذف رقیب نیست؛ بلکه در نظر دارد تا دیدگاه‌های موافق و مخالف را بشنود و از آنها استفاده کند.
وی ادامه داد: این قابلیت در تشکل‌های سیاسی هم وجود دارد؛ چرا که احزاب و تشکل‌ها معمولاً نخبگان و افراد صاحب نظر را جذب می‌کنند.
وی تاکید کرد: بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی، باید از افراد مطرح که توان کمک دارند برای توسعه استان استفاده کرد.
مدیرکل سیاسی، انتخاب و تقسیمات کشوری، افزود: اگر با این رویه حتی یک نفر از آسیب حفظ شود، خدمت بزرگی انجام شده است.