حمید ملانوری در دیدار با نماینده دبیر مجمع روحانیون مبارز استان کرمان در تاریخ 96/8/17 با تأکید بر جایگاه و نقش احزاب در جامعه، گفت: استانداری مایل است، مشارکت احزاب در امور مدیریتی استان را فراهم کند تا شاهد آن باشیم که احزاب و تشکل‌های سیاسی علاوه بر فعالیت‌های انتخاباتی، در عرصه‌های عمومی جامعه نیز به دولت کمک نمایند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشور، افزود: معتقدیم، احزاب باید روحیه مطالبه گری را در نیروهای خود فعال کنند و صد البته که مطالباتشان را در حد شکایت‌های مجامع حزبی باقی نگذاشته و درخواست‌هایشان را به مسئولین منتقل نمایند.
ملانوری، ادامه داد: از نظر ما، احزاب می‌توانند بهترین پایگاه خبری دولت باشند و ضمن اطلاع رسانی خدمات دولت، نقایص را نیز گوشزد نمایند.
وی ضمن تأکید بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی و حفظ نشاط سیاسی در جامعه، تصریح کرد: کادر سازی، نیروسازی و نخبه پروری از وظایف اصلی احزاب است تا بتوانند همواره پویایی نیروهای سیاسی را در تشکل خود و سپس در جامعه حفظ نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر اینکه احزاب، آموزش‌های سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و به ارتقای کیفی اعضاء توجهی ویژه کنند.