جلسه کمیسیون کارگری استان کرمان با دستور کار رسیدگی به اعتراض های کارگری معدن سنگ آهن جلال آباد زرند در تاریخ 96/8/16، برگزار شد.
در این جلسه که از پیمانکار و کارفرمای معدن جلال آباد به اتفاق مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط دعوت به عمل آمده بود، مسائل و مشکلات کارگری موجود، مطرح شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات کارگری معدن، تمهیدات لازم با در نظر گرفتن جوانب امر، به تصویب افراد حاضر در جلسه کمیسیون رسید.