نصرالله نخعی در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری که در تاریخ 96/8/14 برگزار شد، با بیان اینکه باید زمینه فعالیت برای احزاب اصلاح طلب و اصول گرا فراهم باشد، گفت: تا این زمینه فراهم نشود، ما نمی‌توانیم پاسخگوی مطالبات اعضاء باشیم و این باعث دلسردی می‌شود.
وی افزود: مجمع اسلامی فرهنگیان استان کرمان، اولین تشکل سیاسی مستقل دارای مجوز در استان کرمان است که در سال 78 پروانه فعالیت را دریافت کرده است.
نخعی ادامه داد: این مجمع در حال حاضر دارای 10 شعبه فعال در کل استان کرمان می‌باشد.