مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با دبیر کل مجمع فرهنگیان استان کرمان دیدار و گفتگو کرد.
حمید ملانوری در این نشست که در تاریخ 96/8/14 برگزار شد، با بیان اینکه بخش عمده از کار ما در این اداره کل در ارتباط با احزاب و تشکل‌های سیاسی است افزود: ما می‌خواهیم با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی احزاب آشنا شویم و از تجربه نخبگان آنها بهره ببریم.
وی ادامه داد: ارتباط مستمر با احزاب هم به ما به عنوان کارگزار دولت کمک خواهد کرد و هم باعث نشاط و پویایی احزاب می‌شود.