احمد علی مقدم در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، قدمت حزب مؤتلفه را حدود 55 سال ذکر کرد و گفت: این حزب تا کنون بر اساس سیاست و اهداف نظام و ولی فقیه حرکت کرده و می‌کند و بحث اصلاح طلب و اصول گرا در این حزب جایی ندارد.
وی ادامه داد: تشکیلات حزب مؤتلفه در کرمان نیز فعال است و ما توانمندی‌های زیادی برای طرح برنامه و ارائه دیدگاه داریم.
وی با تأکید بر استفاده از خرد جمعی در اداره استان و کشور تصریح کرد: احزاب در صورتی‌که به آنها بها داده شود، می‌توانند تریبون دولتها باشند.
مقدم افزود: جناح بازی و خط بازی راه پیشرفت کشور را سد می‌کند و باید با استفاده از ایده‌های افراد خوش فکر، مانع در جا زدن و رکود شویم.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار کرمان در راستای توسعه استان گفت: استاندار ما در کشور نمونه است و ما باید قدر ایشان را بدانیم.