رزمایش پدافند غیرعامل قطع برق در مراکز حساس فرودگاه بین‌المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان، دهم آبانماه 1396 با موفقیت برگزار شد.
علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان در پی اجرای این مانور گفت:  با توجه به حساسیت فرودگاه ها و ضرورت عملیاتی بودن تمامی سیستم‌های کمک ناوبری، ارتباطی، راداری و ارائه سرویس‌های هوانوردی و فرودگاهی امن و ایمن برای مسافرین عزیز، برگزاری چنین مانورهایی تأثیر بسزایی در نحوه مدیریت شرایط بحران در فرودگاه ها، همچون قطعی برق را دارد.
وی همچنین اضافه کرد: از آنجایی که به تجربه ثابت گردیده فرودگاه ها همواره بستر حادثه و بحران بوده ایجاب می نماید، ضمن رعایت استانداردها برای کاهش حوادث احتمالی، تدابیر و پیش بینی های لازم برای شرایط خاص اندیشیده شود تا بتوان در حداقل زمان ممکن با یک مدیریت واحد و هماهنگی کامل بهترین اقدامات را صورت داد چرا که تعدد بخش‌ها و ارگانها و تنوع وظایف آنها، همه می‌توانند بعنوان یک خطر بالقوه محسوب گردند که خوشبختانه با توجه به وحدت فرماندهی و تعامل بین بخش های یاد شده در این رزمایش توانستیم سربلند بیرون بیاییم.