رئیس شورای اجرایی حزب مردم سالاری در این نشست که مورخ 96/8/10 انجام شد، با بیان اینکه حمایت از احزاب در ایران ضعیف است، گفت: باید به احزاب اعتماد شود و از احزاب نگاه کارشناسی بخواهند.
انجم شعاع ادامه داد: حزب مردم سالاری جزء معدود حزب‌های فعال در استان است که فعالیتش تنها منوط به ایام انتخابات نبوده و در بسیاری از شهرستان‌های استان دفتر دارد.‌‌
وی ضمن قدردانی از اقدامات دولت در استان، گفت: علیرغم اینکه دولت در جنوب استان فعالیت‌های بسیار خوبی انجام داده؛ اما هنوز کمبودهایی مشهود است و بعضاً مردم انتظارات بیشتری از دولت دارند.
وی افزود: در برخی شهرستان‌های جنوبی، مردم برای کار به استان‌های مجاور می‌روند که دولت باید تلاش بیشتری در این مناطق داشته باشد تا مردم تاثیر آن را ببینند.