مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با رئیس شورای اجرایی حزب مردم سالاری، دیدار و گفتگو کرد.
حمید ملانوری در این نشست که مورخ 96/8/10 انجام شد، گفت: نگاه همه به اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با احزاب سیاسی این است که این مجموعه، تنها انتخابات برگزار می‌کند؛ اما زمینه فعالیت ما بر این است که بسترسازی نماییم تا از تمام ظرفیت‌های استان برای توسعه پایدار و همه جانبه استفاده شود.
وی ادامه داد: تشکل‌های سیاسی یک ظرفیت بزرگ انسانی هستند که بهترین برنامه‌ها را برای اداره کشور دارند و می‌توانند در توسعه پایدار کشور، نقش مهمی داشته باشند.
وی هدف از این دیدارها را شناخت ظرفیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و هم اندیشی برای توسعه استان ذکر کرد و گفت: فعالیت احزاب نباید تنها منوط به ایام انتخابات باشد بلکه باید با برنامه ای اجرایی و عملیاتی، مسائل استان را در یک جمع علمی و فنی تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانیم با کمک هم به پیشرفت استان کمک کنیم.
ملانوری تاکید کرد: شما به عنوان کسانی که برای مشارکت حداکثری مردم و روی کار آمدن دولت نقش زیادی داشته‌اید، باید از عملکرد دولت اطلاع دقیق داشته باشید و افکار عمومی را نیز مطلع کنید.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری افزود: احزابی که معتقدند در روی کار آمدن دولت نقش داشته‌اند مانند این است که سربازی را به خط مقدم فرستاده‌اند و نباید دست از حمایت دولت بردارند.