مانور امداد و نجات خنثی سازی حادثه تروریستی در تاریخ 96/8/8 مصادف با سومین روز از هفته پدافند غیرعامل در یکی از واحدهای شهرک صنعتی خضرا با حضور حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و غفاری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، برگزار شد. این مانور به منظور آشنایی مدیران و کارشناسان مشاغل در واحدهای صنعتی برای مواجهه و برخورد با نفوذ و اقدامات خرابکارانه گروه های تروریستی و معاند نظام، انجام شد.