در سفر یک روزه مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری به همراه مدیرکل حراست استانداری به شهرستان شهربابک در روز سه شنبه به تاریخ 96/8/2 جلسه ای با حضور فرماندار، معاونین فرماندار و بخشدار مرکزی، پیرامون توسعه شهرستان شهربابک تشکیل شد. در این جلسه بر نقش مهم ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی شهرستان در راستای توسعه همه جانبه و پایدار، برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری و استفاده از صنعت توریسم و بهره برداری از پتانسیل‌های شهرستان برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تأکید شد.